وصیت نامه شهید حمید بهرامی (شهید دانش اموز)


 هیچ وقت نپندارید و مرده اند و بلکه زند ه اند و پیش خدا روزی می خورند وصیتم نامه خورا با سلام و دورد فر اون به حضور اقا امام زمان و نایب برحقش امام خمینی اغاز می کنم و صیتم به مادر عزیزم این است و که مادرم را بعا از شما شهادتم گریه نکنید و بلکه خوشحال باشد وازاین که یکی از فرزندانت به خاطر خدا و اسلام و ق ران فدا کردی و خوشحال باشو ازاین که تو هم مارد شهید شده ایو خوشحال باشد و ازاین که فدرا در صح رای محشر خانواه ما هم جز خانوا هی اس ت و که فردای قیامت نزد امام حسنی سر بلند خواهد بود و پیش ائمه اطهار خجالت زده و نمی وشم و اشنا ء الله که از پیروان واقعی ق ران و پیامبران عزی هستیم و پیش سادات انشا ء الله سرهان را بلند کنیم و مادرم به خدا دارم و که در ماسم سوگواری من اشک  از چشمانت زیر شد و به یاد صحنه کربلا و بیفتی و به یاد تشنه لباتن کربلا و گ
ریه کنید و اشک ما رم مبا ا خای نکدره روزی از امام امت خمینی بت شکن زمان دس ت بکشید و همیشه پشتیبان امام و سالم باشی و باردان و خوراهانمم را مجوبر کن و که انشا ء الله دست از نماز واجبات دیگر نکشند و همیهش از پیروان واقعی امام خمینی باشند و خدای خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار| [ کلمات کلیدی ] : وصیت نامه
ن : محمد بیرانوند
ت : ۱۳٩۱/٢/٢٧
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.