وصیت نامه شهید علیرضا سیف کار خالکیاسری

نام شهید : علیرضا سیف کار خالکیاسری           
 
محل تولد : لنگرود - خالکیاسر
 
تاریخ تولد : 26/6/1341
 
تاریخ شهادت : 4/4/1362
 
محل شهادت : سردشت

پیام شهید  

... خدا بنگر چه سخت مشتاق دیدارت هستم ولی با وجود این آرزومندم که دوباره زنده شوم و بجنگم و دوباره بمیرم و این کار را آنقدر تکرار کنم که ریشه ظلم در تمامی ممالک اسلامی بلکه از تمامی جهان پاک شود و دین خدا در همه جا بر قرار گردد...

/ 0 نظر / 8 بازدید